Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He is not the prince."

Dịch:Anh ấy không phải là hoàng tử.

8 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DucanhPho

Ông ấy và Anh ấy khác gì đâu, dịch là Ông ấy trang trọng hơn, các bạn ạ...

8 tháng trước