1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "She reads us the newspaper."

"She reads us the newspaper."

Μετάφραση:Αυτή μας διαβάζει την εφημερίδα.

December 1, 2017

2 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.