Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Do you have time on Tuesday?"

แปลว่า:วันอังคารว่างไหม

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/wanputz

วันอังคารคุณว่างไหมฦ ก็ได้นี่คะะะ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา