1. Forum
  2. >
  3. Temat: English
  4. >
  5. "Dziś nie ma dobrych wiadomoś…

"Dziś nie ma dobrych wiadomości w gazecie."

Tłumaczenie:Today there is no good news in the newspaper.

April 8, 2014

24 komentarze


https://www.duolingo.com/profile/AgataGnabasik

Zgłoszę błąd dopiero jak ktoś potwierdzi, że nie może być : there are no good news, wydaje mi się, że skoro to liczba mnoga to are powinno być poprawnie..?


https://www.duolingo.com/profile/yuioyuio

Nie jest to liczba mnoga. Rzeczownik "news" jest niepoliczalny, więc używamy czasownika w liczbie pojedynczej.


https://www.duolingo.com/profile/julitas00

Czemu nie przyjmuje "there isn't any good news"?


https://www.duolingo.com/profile/Yola448704

W oryginalnym zdaniu angielskim jest mowa o tym, że nie ma
żadnych dobrych wiadomości (zaprzeczenie rzeczownika)...

Zdanie "There is not..." mówi, że nie ma dobrych wiadomości,
bo "not" jest zaprzeczeniem czasownika.

Znaczenie obu zdań jest w zasadzie takie samo, ale "no" przed
rzeczownikiem brzmi dobitnie i często ma ładunek emocjonalny.


https://www.duolingo.com/profile/netis7
  • 2166

Dzisiaj, 27.06.2020, polskie tłumaczenie na Duo brzmi: Dziś nie ma dobrych wiadomości w gazecie, słowo żadnych nie występuje, a tłumaczenie: today there isn't any good news in the newspaper, nie jest akceptowane. Czy popełniłem gdzieś błąd...?


https://www.duolingo.com/profile/Kristine466318

Ed. Lipiec 2021. Mój komentarz był niepoprawny, więc go wycofałam. Taka odpowiedź nie była uwzględniona w bazie, ale jest poprawna i powinna za kilka dni być akceptowana. Istotnie w głównej odpowiedzi słowa żadnej nie ma, ale odpowiedzi alternatywne je dopuszczają, więc także dopuszczamy any w wersji angielskiej.


https://www.duolingo.com/profile/netis7
  • 2166

Dzięki za wyjaśnienia


https://www.duolingo.com/profile/Lama582009

Dlaczego there isn't any...jest niepoprawne? W szkole tak uczono np there isnt any cheese


https://www.duolingo.com/profile/Kristine466318

W większości przypadków należy pytać Are there any? i odpowiadać There aren't any (=There are not any). Zwróć uwagę, że jeśli używamy any to mowa jest o liczbie mnogiej, więc powinno być are a nie is. Natomiast w tym zdaniu, angielskie słowo news is niepoliczalne, więc stosujemy czasownik w liczbie pojedynczej is, natomiast w polskiej wersji stosujemy liczbę mnogą (bo tak się mówi po polsku).

Rozumiem, że reguła mówi, że można używać any w liczbie pojedynczej tylko w przypadku rzeczowników niepoliczalnych, jak np. Is there any milk? No, there isn't any milk left. Ponieważ news jest rzeczownikiem niepoliczalnym można powiedzieć There isn't any good news today.

Znalazłam dość ciekawą dyskusję na ten temat (po angielsku), jeśli masz chęć poczytać https://forum.wordreference.com/threads/there-isnt-any-chair-there-arent-any-chairs.2340379/


https://www.duolingo.com/profile/macies80

A moze być Today na końcu zdania?


https://www.duolingo.com/profile/WarsawWill

Tak, i zwykle jest.


https://www.duolingo.com/profile/irena704294

is no czy is not? No jako samodzielne przeczenie a not w formie przeczacej czasownika.Prosze o pomoc i dziękuję


https://www.duolingo.com/profile/Yola448704

Przeczenie "no" dotyczy rzeczownika "news", a nie czasownika, dlatego sens tego typu zdań jest dobrze wyrażony, gdy "no" jest rozumiane jako... "żaden":

There is no good news in the paper/newspaper today -
Dziś w gazecie nie ma żadnych dobrych wiadomości


https://www.duolingo.com/profile/Maria135Maria146

Nie przyjęło mi today na końcu zdania


https://www.duolingo.com/profile/Kristine466318

To jest dziwne, bo jest to poprawna odpowiedź.


https://www.duolingo.com/profile/wiktor117156

jeżeli ,, no good news '' znaczy nie ma żadnych dobrych wiadomości to tłumacaenie po polsku jest złe


https://www.duolingo.com/profile/Kristine466318

"There is no good news" znaczy "nie ma dobrych wiadomości", słowo "żadnych" tam nie występuje.


https://www.duolingo.com/profile/Ola534144

Jaka powinna być poprawna odpowiedź?


https://www.duolingo.com/profile/Kristine466318

Zobacz na górze strony, tam jest podana poprawna odpowiedź.


https://www.duolingo.com/profile/Dmytro_Podkowa

Dla czego there is a nie there are (newS)?


https://www.duolingo.com/profile/Kristine466318

"News" to jest taki rzeczownik zbiorowy, który wymaga liczby pojedynczej. Ten "s" na końcu to też nie jest liczba mnoga, bo new to jest przymiotnik "nowy". Poczytaj tu https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=news


https://www.duolingo.com/profile/Bogdan765884

W jaki sposób rozróżnić liczbę mnogą od pojedynczej zatem?


https://www.duolingo.com/profile/Kristine466318

W tym przypadku nie trzeba niczego odróżniać, jest tylko liczba pojedyncza "news", która oznacza jedną wiadomość lub wiele wiadomości. Można to porównać np. z polskim słowem "prasa", jest w liczbie pojedynczej, ale oznacza wiele gazet a nie jedną. Ale mówimy "Dzisiejsza prasa donosi, że..." (nie donoszą). Poczytaj tu https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=news


https://www.duolingo.com/profile/Jarek7781

There are no good news in the newspaper today

Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.