"You want a horse."

แปลว่า:คุณอยากได้ม้าตัวหนึ่ง

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/wanputz

ถึงกับต้องปู้ยี่ปู้ยำม้ากันเลยทีเดียว

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Sofear6

ต้องการก็ผิด

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย