Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"You told us to assume."

แปลว่า:คุณได้บอกพวกเราให้สมมุติ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PiTT_PoL

ใน moblie การจัดเรียงคำ ขาด "มุ" ใน app มีให้แค่ "ม" อย่างเดียว แต่ยังให้คำตอบเป็นถูก

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา