"You told us to assume."

แปลว่า:คุณได้บอกพวกเราให้สมมุติ

December 2, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PiTT_PoL

ใน moblie การจัดเรียงคำ ขาด "มุ" ใน app มีให้แค่ "ม" อย่างเดียว แต่ยังให้คำตอบเป็นถูก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย