Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I have a calendar."

แปลว่า:ฉันมีปฏิทินอันหนึ่ง

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/WiwatAnanp

ถูกแล้ว

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา