"I have a calendar."

แปลว่า:ฉันมีปฏิทินอันหนึ่ง

December 2, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WiwatAnanp

ถูกแล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย