"Am I a girl?"

แปลว่า:ฉันเป็นเด็กผู้หญิงหรือเปล่า

December 2, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PalinaTong

ตอบว่าฉันเป็นเด็กผู้หญิงหรือเปล่าทำไมไม่ถูก งง


https://www.duolingo.com/profile/may691597

ต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Winai6

คำว่า เปล่า ป่าว ปล่าว ปมยังใช้ศัพไม่ถุกเลยบางครั้ง


https://www.duolingo.com/profile/BoXI550520

ตอบถูกทำไมไม่ถูก


https://www.duolingo.com/profile/fCx86

ทำไมไม่ถูก แย่ๆๆๆ


https://www.duolingo.com/profile/Av0E5

ตอบถูกแต่ทำไมผิดว้ะ5555


https://www.duolingo.com/profile/MYNAMEISWA746057

พิมพ์​ถูก​แล้วผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย