"I am not sorry for my acts."

แปลว่า:ฉันไม่เสียใจในการกระทำของฉัน

December 2, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/LynnaVanij

ฉันไม่เสียใจสำหรับการกระทำของฉัน

ก็น่าจะได้เหมือนกันนะ


https://www.duolingo.com/profile/chabathip

เห็นด้วยค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย