1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "เขาได้อ่านหนังสือเล่มนี้อีกค…

"เขาได้อ่านหนังสือเล่มนี้อีกครั้ง"

แปลว่า:He has read this book again.

December 2, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/john743730

He has read the book again is the only correct answer.


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย