1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. "Rivers flow from Czechia to …

"Rivers flow from Czechia to three seas."

Translation:Řeky z Česka tečou do tří moří.

December 3, 2017

11 Comments


https://www.duolingo.com/profile/PierreMDL

"Řeky tečou do Česka do tři moří.", is the work order wrong here?


https://www.duolingo.com/profile/Nemesis_NaR

I guess you meant "z Česka"

However "řeky z Česka" belongs together. Which rivers - the rivers from Czechia. If you put something in between (verb in this case) you lose this logical connection. Therefore "Řeky tečou z Česka do tří moří" feels like that all rivers (in the world) flow from Czech to three sees...


https://www.duolingo.com/profile/AdamStar1

Ne ne, větu řeky tečou z česka do tří moří určitě málokdo vnímá tak, že by se jednalo o všechny řeky. Možná v jiné větě, kde by nešlo o řeky, by to tak vnímat šlo, ale čeština je nakonec krásná i v tom, že lze některé věty vnímat různě i když mají stejný slovosled - záleží pak jen na důrazu. Vlastně to lze říci i opačně, že stejně tak mohu větu "řeky z česka tečou do tří moří" vnímat tak, že se jedná o všechny existující řeky ("All rivers flow from Czechia to three seas"). Je to subjektivní. Na slovosledu nezáleží.


https://www.duolingo.com/profile/radek61957

Souhlasím. "Řeky tečou z Česka do tří moří." je zcela srozumitelný překlad a významově se neliší od překladu nabídnutého Duolingem.


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

Přidal jsem obě možnosti, řeky z Česka i tečou z Česka. Respektive, výklad "řeky z Česka" připouští jen ten slovosled nahoře, ale stejně v tom spíš vidím že tečou z Česka.


https://www.duolingo.com/profile/LukasBlech

"Řeky z Česka tečou do třech moří." should have been accepted.


https://www.duolingo.com/profile/stdeykun

I know that "České řeky" are not "rivers of Czechia" but is "České řeky tečou do třech mořích" grammatically correct?


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

"do třech moří"


https://www.duolingo.com/profile/RonaldChan14

Why was "Řeky tečou od Česka do tří moří" not accepted?


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

Od Česka is strange here. For me, it would mean they originate somewhere close to Czech border, but not in Czechia.

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.