Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"หนังสือเล่มนี้น่าสนใจ"

แปลว่า:The book is interesting.

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/TawatchaiS2

This book is interesting.

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา