"ฉันรักแมวหลายตัว"

แปลว่า:I love cats.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/MiKi733185

แมวหลายตัวทำไม love ไม่เติมs

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/callmedm

เพราะ i เป็นนามเอกพจน์ครับเลยไม่ต้องเติม

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย