Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ฉันรักแมวหลายตัว"

แปลว่า:I love cats.

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/MiKi733185

แมวหลายตัวทำไม love ไม่เติมs

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/callmedm

เพราะ i เป็นนามเอกพจน์ครับเลยไม่ต้องเติม

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา