"They read."

แปลว่า:พวกเขาอ่าน

December 4, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Ter293519

ต้องเป็น พวกเขาหรือป่าว


https://www.duolingo.com/profile/Ter293519

พวกเค้าไม่น่าใช่


https://www.duolingo.com/profile/ploy393211

เราว่าเราตอบถูกละนิโกง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย