Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He will register himself in the group."

Dịch:Anh ấy sẽ tự mình đăng ký vào nhóm.

9 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hoangin1

Bạn sử dụng một từ chưa chính xác. Anh ấy sẽ đăng kí cho chính vào nhóm.

9 tháng trước