"He will register himself in the group."

Dịch:Anh ấy sẽ tự mình đăng ký vào nhóm.

11 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HoangDienE

Bạn sử dụng một từ chưa chính xác. Anh ấy sẽ đăng kí cho chính vào nhóm.

11 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.