Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I do not know that he has a weak heart."

Dịch:Tôi không biết rằng anh ấy có một trái tim yếu ớt.

9 tháng trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynHong882027

Đúng hết, chỉ khác chữ anh ấy thành "anh ta" mà sai là sao?

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/ducthinhbk2003

Câu này nghĩa là gì vậy các bạn? "Tôi không biết rằng anh ấy bị bệnh yếu tim" hay "Tôi không biết rằng anh ấy bị yếu bóng vía nhút nhát"

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/hungtt7
hungtt7
  • 20
  • 198

Is there any deference between "anh ta" and "anh ấy"?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 944

tôi không biết rằng anh ấy có một trái tim yếu đuối.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/LinhChi40201

Tôi đon nao anh ấy là thụ

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/downloadme4free

Toàn sai khi dịch mấy câu từ tiếng Anh sang tiếng Việt vì "anh ta" thay vì "anh ấy", "yếu" thay vì "yếu ớt". Hơi nản :)

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tri996630

Dịch: "tôi không biết rằng anh ta có một trái tim yếu ớt" sao lại ko đúng?

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynXunHn805382

Máy móc quá

2 tuần trước