Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I like the lamp."

Dịch:Tôi thích cây đèn.

9 tháng trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynVitNg

cũng có thể nói Tôi thích cái đèn

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/sonbian
sonbian
  • 25
  • 10
  • 8
  • 7
  • 2

tại sao không thể nói tôi thích cái đèn??? nó cụng đúng mak!

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/kimv724518

Tôi thích cái đèn

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrngNgcPhc

tôi thích cái đèn mà sai sao

1 tháng trước