"Ell telefona a la seva xicota."

Traducción:Él telefonea a su novia.

December 6, 2017

2 comentarios


https://www.duolingo.com/Chrisfrybcn

"Ell telefona la seva xicota." és correcte també?

December 6, 2017

https://www.duolingo.com/Oceanotti

No.És veritat que telefonar pot funcionar com transitiu, tal com comunicar. Es telefonen notícies, avisos, i suposo que, si no fos redundant, també telefonades. Per tant, es podria dir Ell telefona la bona notícia a la seva xicota, però no Ell telefona la seva xicota, perquè això voldria dir que la cosa telefonada és la xicota. La xicota és l'objecte indirecte (qui rep la cosa telefonada), i per tant ha d'ésser introduït per la preposició a. Per la mateixa raó, no direm Ell la trucarà sinó Ell li trucarà.

December 6, 2017
Aprende catalán en solo 5 minutos diarios. Completamente gratis.