"Quảng cáo của tôi ở đâu?"

Dịch:Where is my advertisement?

11 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 986

where is my advertising? sao không được nhỉ?

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 22
  • 12
  • 3
  • 64

advertisement (noun) là quảng cáo, nó là các hình thức quảng cáo để mọi người biết được một cái gì đó mới.

advertising (noun) là việc quảng cáo, là danh từ chỉ hoạt động quảng cáo

=> Vì vậy không thể dùng advertising ở đây được nha bạn.

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/MaiQuynhAnh5

Thank you very much, marakata!

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.