"Υπάρχουν εκατό άνθρωποι μέσα στο αεροπλάνο."

Translation:There are one hundred people in the airplane.

December 6, 2017

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Nicole966706

If I said Υπάρχουν εκατό άνθρωποι στο δωμάτιο, for example it would be correct? Now, why <μέσα> στο αεροπλάνο? I understand that <μέσα> conveys the idea of <inside>. What is the difference?

December 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/jaye16
Mod
  • 12

Yes, both are correct and should be accepted. We're editing the incubator to reflect that.
Actually, without "μέσα" sounds more natural. Thanks for the input.

December 6, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.