1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "วันจันทร์ฉันไม่ทำงาน"

"วันจันทร์ฉันไม่ทำงาน"

แปลว่า:Monday I do not work.

December 7, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PiTT_PoL

I do not work on Monday น่าจะให้ความหมายเหมือนกันได้นะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย