Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Do not think about it too much!"

Dịch:Đừng nghĩ về nó quá nhiều.

9 tháng trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenNguyenDuy

Đừng suy nghĩ về nó quá nhiều. mà sai?

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 13
  • 12
  • 14

Lần sau gặp những trường hợp này, bạn nhấn vào Báo lỗi để các bạn Contributor nhập thêm đáp án của bạn vô cơ sở dữ liệu bài học nhé bạn.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tuantuyhoapy

không nghĩ về nó quá nhiều mà cũng sai :(((((

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/huynh47

Đừng nghĩ về nó nhiều quá! Sai chỗ nào nhỉ!?

4 tháng trước