Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"บอกฉันว่าคุณอยากได้หมาตัวไหน"

แปลว่า:Tell me which dog you want!

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ToonTasana

ทำไมคำว่า dog อ่านออกเสียงว่า "ดี โอ จี"

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา