"บอกฉันว่าคุณอยากได้หมาตัวไหน"

แปลว่า:Tell me which dog you want!

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ToonTasana

ทำไมคำว่า dog อ่านออกเสียงว่า "ดี โอ จี"

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย