Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"พวกเราไม่ได้เป็นผู้ชาย"

แปลว่า:We are not men.

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น