Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The girl eats chicken."

แปลว่า:เด็กผู้หญิงกินไก่

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/hCYG5

ถูกแล้วนิ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา