Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The girl eats chicken."

แปลว่า:เด็กผู้หญิงกินไก่

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/hCYG5

ถูกแล้วนิ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา