"The girl eats chicken."

แปลว่า:เด็กผู้หญิงกินไก่

December 9, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hCYG5

ถูกแล้วนิ


https://www.duolingo.com/profile/noinae5

ตอบถูก​แล้ว​ค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/noinae5

ฉันตอบถูก​แล้ว​


https://www.duolingo.com/profile/RitMedia

ทำไมไก่เป็นต้องใส่ a


https://www.duolingo.com/profile/YY557

ฉันตอบถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/NikoShinod

จะออกจากคำนี้ยังไงตอบถูกแต่ผิด​ บ้ามาก


https://www.duolingo.com/profile/JIxw16

ตอบถูกแล้ว​นะ


https://www.duolingo.com/profile/Tammajak

ทำไมเขียนว่ส เนื้อไก่ไม่ได้หรอครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย