"I have nine children."

แปลว่า:ฉันมีลูกเก้าคน

December 9, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PMKj13

ไม่ได้ยินเสียงแล้วจะตอบยังไงง?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน