"Today is the third day."

แปลว่า:วันนี้คือวันที่สาม

December 9, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PMKj13

เขียนวันนี้เป็นวันที่3ไม่ได้หรอ?


https://www.duolingo.com/profile/dEpadinho

กดถูกแล้วแต่ขึ้นว่าผิดคับ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย