"Today is the third day."

แปลว่า:วันนี้คือวันที่สาม

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PMKj13

เขียนวันนี้เป็นวันที่3ไม่ได้หรอ?

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/dEpadinho

กดถูกแล้วแต่ขึ้นว่าผิดคับ

วันที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย