Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Today is the third day."

แปลว่า:วันนี้คือวันที่สาม

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PMKj13

เขียนวันนี้เป็นวันที่3ไม่ได้หรอ?

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา