"Todayisthethirdday."

แปลว่า:วันนี้คือวันที่สาม

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PMKj13

เขียนวันนี้เป็นวันที่3ไม่ได้หรอ?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/dEpadinho

กดถูกแล้วแต่ขึ้นว่าผิดคับ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย