"We had gone to a bar."

แปลว่า:พวกเราไปที่บาร์แล้ว

December 10, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PiTT_PoL

"พวกเราได้ไปที่บาร์แล้ว" น่าจะเฉลยแบบนี้อีกอย่างได้นะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย