"We had gone to a bar."

แปลว่า:พวกเราไปที่บาร์แล้ว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PiTT_PoL

"พวกเราได้ไปที่บาร์แล้ว" น่าจะเฉลยแบบนี้อีกอย่างได้นะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย