Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I had arrived at school."

แปลว่า:ฉันได้มาถึงโรงเรียนแล้ว

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PiTT_PoL

"ฉันได้มาถึงที่โรงเรียนแล้ว" น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา