"คุณจะกินต่อ"

แปลว่า:You are going to continue eating.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/y7Uq1

You will continue eating

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/LynnaVanij

แปลกๆ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย