"มะนาวเป็นของฉัน"

แปลว่า:The lemon is mine.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pophero

Lime like a lemon baby

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/New966

ทำไมต้องมีคำว่า the อ่ครับ สอนหน่อย

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย