Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"มะนาวเป็นของฉัน"

แปลว่า:The lemon is mine.

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pophero

Lime like a lemon baby

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/New966

ทำไมต้องมีคำว่า the อ่ครับ สอนหน่อย

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา