Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy chỉ có một trăm đô la."

Dịch:She has only a hundred dollars.

8 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/XuanHungNg3

One hundred mới đúng chứ

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynVitHn220827

Chuẩn

5 tháng trước