"The spider eats."

แปลว่า:แมงมุมกิน

December 11, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/v3VK2

แมงมุมตัวนี้ ตัวไหนหรอ


https://www.duolingo.com/profile/luckynut1

แมงมุมตัวนี้กิน แล้วมันกินอะไรละทำไมไม่มีคำพูดต่อ ?


https://www.duolingo.com/profile/Noom660486

มันต้องมีประโยคต่อนะ-. -​


https://www.duolingo.com/profile/GeravetSut

แปลในใจตอนแรก กินแมงมุม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย