Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"April"

แปลว่า:เมษายน

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/parisa91508

ให้พยัญชนะมาไม่ครบ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา