Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Monday and Tuesday?"

แปลว่า:วันจันทร์และวันอังคารเหรอ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/VeolYQ

มีเหรอด้วย

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา