"English to French."

แปลว่า:ภาษาฝรั่งเศสถึงภาษาอังกฤษ

December 11, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Wonhgsapuk

ต้องเป็น ภาษาอังกฤษถึงภาษาฝรั่งเศส


https://www.duolingo.com/profile/PMKj13

ทำไมมันไม่เป็นภาษาอังกฤษถึงภาษาฝรั่งเศส


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

แปลยังไงไม่มีการเช็คเลย


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

มันต้องแปลว่า ภาษาอังกฤษถึงภาษาฝรั่งเศส


https://www.duolingo.com/profile/sirirupmoh1

เพี้ยนมากขึ้น ยิ่งเรียนยิ่งมาก


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

สับสนไปหมด


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

รีบแก้ไขหน่อยน่ะครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย