"Το πανηγύρι είναι γεμάτο από κόσμο."

Μετάφραση:The fair is full of people.

12/11/2017, 2:14:26 PM

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/Ioanna678593
  • 23
  • 11
  • 11
  • 228

Εδώ στο "σχολιάστε χρησιμοποιεί τη λέξη "people". Η μοναδική κρυφά προτεινόμενη λέξη "world" νομίζω δεν ταιριάζει

12/11/2017, 2:14:26 PM

https://www.duolingo.com/Dimitra956826
Mod
  • 25
  • 24
  • 14
  • 7

Aν με τον χαρακτηρισμό "κρυφά προτεινόμενη λέξη" εννοείς τα hints, ναι, όντως δεν ταιριάζει, αλλά τα hints έχουν την μορφή ενός λεξικού. Πολλές φορές η μία μετάφραση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την άλλη σε όλες τις περιπτώσεις (ανάλογα με την πρόταση), παρ' όλα αυτά, στα hints είμαστε υποχρεωμένοι να βάζουμε αρκετές πιθανές μεταφράσεις μιας λέξης.

12/15/2017, 1:33:04 PM
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.