Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ฉันมีขวดของเขา"

แปลว่า:I have his bottles.

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/aomsin871444

ไม่ได้บอกว่าขวดหลายใบ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา