Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ใครรับกุญแจดอกนี้?"

แปลว่า:Who receives the key?

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/HappyLongT

Who receives this key

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา