"The woman drinks milk."

แปลว่า:ผู้หญิงคนนี้ดื่มนม

December 12, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/2Jj31

ทำไมคำตอบ เป็นผู้หญิงคนนี้ เพราะคำถามไม่มีคำว่า this นะ


https://www.duolingo.com/profile/F80z2

ถ้ามีThe นำหน้า หมายถึงการเจาะจงสิ่งๆนั้นครับ ถ้าเป็น A จะกว้างๆกว่า


https://www.duolingo.com/profile/savath4

ถ้าคำฅอบว่าผู้ญิงคนนึ้ดืมนม=This woman drinks milk


https://www.duolingo.com/profile/Snook206119

ตอบถูกแต่ทำไมขึ้นว่าผิด


https://www.duolingo.com/profile/arisaraska1

I writ the same answer but it'wrong why?


https://www.duolingo.com/profile/marisapadt

ตอบถูกแล้ว​ แต่ขึ้นว่าผิดอีก??


https://www.duolingo.com/profile/GX1G2

ทำไมพูดถูกยังผิด


https://www.duolingo.com/profile/som980870

ตอบถูกแต่ขึ้นว่าผิด..


https://www.duolingo.com/profile/CRa013

ตอบถูกแล้วขึ้นว่าผิดนี่คือเว็บนี้ไม่สมควรมาทำแบบฝึกหัดใช่ไหม


https://www.duolingo.com/profile/miTA472653

คำตอบตรงกันทำไมไม่ตอ่แบบฝึกหัด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย