"Four is two times two."

แปลว่า:สี่คือสองคูณสอง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/dg8t2

ตามสูตรคูณ สองคูณสองเป็นสี่ ไม่ใช่หรือค่ะ?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ThanakritR

555

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nucharee5

งง

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WinFreedom

มันคืออะไรว่ะ แปลไทยเป็นไทยอีกที

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/tKDI6
tKDI6
  • 15
  • 62

What

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/tKDI6
tKDI6
  • 15
  • 62

Multiplyคูณ time เวลา งง.

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย