"The bird is pretty."

แปลว่า:นกตัวนี้สวย

December 13, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/DaQ1QK

น่ารักสามารถใช้ได้เหมือนกันมั้ยคะ


https://www.duolingo.com/profile/WDoT11

ได้เลย คือ cute


https://www.duolingo.com/profile/new797386

น่ารักจะตรงตัวกว่า


https://www.duolingo.com/profile/02MH3

สวยมักนก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย