"คุณกินข้าวเช้า"

แปลว่า:You eat breakfast.

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/leeo7964

Yes

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nudda2
11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย