Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"คุณกินข้าวเช้า"

แปลว่า:You eat breakfast.

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/leeo7964

Yes

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Nudda2
10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา