"I am from England."

แปลว่า:ฉันมาจากประเทศอังกฤษ

December 14, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/siriya11

ฉันพิมพ์ถูกเเล้วนะค๊ะ!!!ทำไมยังผิดอีกล่ะ


https://www.duolingo.com/profile/jay889613

ไม่ใช้ i come from หรอครับ?


https://www.duolingo.com/profile/poisonair

มีคนตอบไว้ประมาณนี้น่ะค่ะ https://bit.ly/3fb7PPV

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย