1. Forum
  2. >
  3. Temat: English
  4. >
  5. "To są twoje psy."

"To są twoje psy."

Tłumaczenie:Those are your dogs.

April 9, 2014

4 komentarze


https://www.duolingo.com/profile/AmelkaGsio

Nie wiem bo ja się uczyłam że: This- liczba pojedyncza, blisko. That- liczba pojedyncza, daleko These- liczba mnoga, blisko Those- liczba mnoga, daleko Więc nie rozumiem dlaczego tu jest podane "those". Z góry dziękuję


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
  • 1623

Słowo "that" ("tamto/tamten/tamta") oznacza coś bardziej oddalonego niż "this" (to, ten, ta), ale w języku angielskim "that" często jest stosowany w zdaniach, w których w języku polskim zastosujemy "to/ten/ta".

Dzieje się tak dlatego, że średniowieczna (a wspólna dla wszystkich języków wywodzących się z j. praindoeuropejskiego, czyli między innymi polskiego i angielskiego) miara odległości dla zaimków wskazujących wyróżniała 3 dystanse: po polsku "ten (tamta, tamto), ów (owa, owo), tamten (tamta, tamto)" - a po angielsku "this, that, yonder". Te 3 dystanse zachowały się w niektórych językach europejskich, np. w hiszpańskim: "este" (ten, najbliższy), "ese" (ów, nieco oddalony), "aquel" (tamten, najbardziej oddalony).

W języku polskim zaimek "ów" (oznaczający pośredni dystans) zanikł, stał się niemal synonimem zaimka "ten" i pozostał tylko w powiedzeniach i przysłowiach. W użyciu zastąpił je zaimek "ten" (najbliższy dystans).

Natomiast w języku angielskim zanikł zaimek "yonder" (najdalszy dystans) i został zastąpione przez "that" (pośredni dystans). Dlatego użycie angielskiego "that" częściowo pokrywa się z użyciem polskiego "ten".

W liczbie pojedynczej:

Język średniowieczny
język - blisko - - dalej - - najdalej -
En this that yonder
Pl ten ów tamten
Język współczesny
język - blisko - - dalej - - najdalej -
En this that that
Pl ten ten tamten

Stąd właśnie bierze się dziwaczne i nie dla wszystkich zrozumiałe tłumaczenie polskiego "ten" na angielskie "this" lub "that" i angielskiego "that" na polskie "ten" lub "tamten" - ale angielskiego "this" wyłącznie na polskie "ten", a polskiego "tamten" wyłącznie na "that".

Identycznie jest z liczbą mnogą:

Język średniowieczny
język - blisko - - dalej - - najdalej -
En these those yonder
Pl te owe tamte
Język współczesny
język - blisko - - dalej - - najdalej -
En these those those
Pl te te tamte

Poprawne jest zatem tłumaczenie polskiego "te/ci" na angielskie "these" lub "those" i angielskiego "those" na polskie "te/ci" lub "tamte/tamci" - ale angielskiego "these" wyłącznie na polskie "te/ci", a polskiego "tamte/tamci" wyłącznie na "those".


https://www.duolingo.com/profile/ElPLix

jeśli zaakceptujemy tłumaczenie zdania "those are your dogs" - jako "to są twoje psy", to jak przetłumaczymy zdanie - "these are your dogs"? Zapewne tak samo. W takim przypadku nie różnicujemy w żaden sposób angielskiego określenia, mającego wskazać, które psy z ogólnego zbioru psów są położone bliżej , a które dalej.

Wg mnie prawidłowe tłumaczenie zdania powinno brzmieć: 1. przy uzyciu określnika "those" Tamte [położone dalej] są wasze psy . 2. przy użyciu określnika "these" Te [położone bliżej] są wasze psy


https://www.duolingo.com/profile/br0d4
Mod
  • 1623

Teoretycznie można powiedzieć, że masz rację. Ale takie podejście prowadzi do tego, że wielu Polaków nie umie we właściwy sposób stosować zaimków wskazującyh "this/these" i "that/those", zupełnie mechanicznie stosując je tak samo jak w języku polskim. A tymczasem między językami są poważne różnice w ich stosowaniu. Angielskie zaimki "this/these" dotyczą czegoś, co jest naprawdę blisko mówiącego, niemal na dotknięcie palcem, albo pokazywane palcem na fotografii. W odniesieniu do interwałów czasowych - oznacza tylko i wyłącznie "bieżący" (tydzień, miesiąc, rok), itp. I to mniej-więcej tłumaczę powyżej.

A o stosowaniu tych zaimków dobitnie opowiada też Dave, który urodził się w Polsce ale od dziecka mieszka w Ameryce: https://www.youtube.com/watch?v=Ej1Sks-sUyo

Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.