Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The egg is behind the plate."

แปลว่า:ไข่ฟองนี้อยู่ข้างหลังจานใบนี้

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/nackierun

ไข่ฟองนี้อยู่หลังจานใบนี้

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/jaturongas1

พิมไปกี่ครั้งก็ไม่ถูกหรอกครับ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Game353308

เฉพาะข้อที่พิมพ์ภาษาไทยหรือเปล่าคัช

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NUKOOLSAEN

อักษรที่แสดงคำตอบแสดงไม่ครบครับ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา