Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The egg is behind the plate."

แปลว่า:ไข่ฟองนี้อยู่ข้างหลังจานใบนี้

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/nackierun

ไข่ฟองนี้อยู่หลังจานใบนี้

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/jaturongas1

พิมไปกี่ครั้งก็ไม่ถูกหรอกครับ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Game353308

เฉพาะข้อที่พิมพ์ภาษาไทยหรือเปล่าคัช

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NUKOOLSAEN

อักษรที่แสดงคำตอบแสดงไม่ครบครับ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา