"The egg is behind the plate."

แปลว่า:ไข่ฟองนี้อยู่ข้างหลังจานใบนี้

December 15, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/nackierun

ไข่ฟองนี้อยู่หลังจานใบนี้


https://www.duolingo.com/profile/jaturongas1

พิมไปกี่ครั้งก็ไม่ถูกหรอกครับ


https://www.duolingo.com/profile/Game353308

เฉพาะข้อที่พิมพ์ภาษาไทยหรือเปล่าคัช


https://www.duolingo.com/profile/NUKOOLSAEN

อักษรที่แสดงคำตอบแสดงไม่ครบครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย