Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The girl is on stage."

แปลว่า:เด็กผู้หญิงคนนี้อยู่บนเวที

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/cream128912
8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา