1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. "He did not want me to leave …

"He did not want me to leave yet."

Translation:Chtěl, abych ještě neodcházela.

December 16, 2017

9 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Voball

On nechce abych už odešel is also corect


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

It is not, nechce is the present tense, the original sentence is in the past.


https://www.duolingo.com/profile/AdamStar1

Myslím že jádro sporu je v tom, jestli chtěl nebo nechtěl...


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

Obojí se uznává, ale v minulém čase.


https://www.duolingo.com/profile/pdusek

Nechtěl mě ještě nechat odjet. What is wrong?


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

There is no nechat there.


https://www.duolingo.com/profile/Mark841597

What about: "Nechtěl, abych ještě odjel"?


https://www.duolingo.com/profile/sanquii

I'm afraid that would require "už" instead:

"Nechtěl, abych už odjel."


https://www.duolingo.com/profile/Mark841597

Ah, of course. Thanks!

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.