"Anh ta đã có một tai nạn trong công việc."

Dịch:He had an accident on the job.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngdat
ngdat
  • 22
  • 3
  • 38

tại sao phải dùng on mà không phải in nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 3
  • 1052

he had an accident in the work.

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Sn2Wpc
Sn2Wpc
  • 25
  • 305

Tôi đã viết đúng như đáp án

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.