"Anhtađãmộttainạntrongcôngviệc."

Dịch:He had an accident on the job.

10 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngdat
ngdat
  • 21
  • 3
  • 10

tại sao phải dùng on mà không phải in nhỉ

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 989

he had an accident in the work.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Sn2Wpc
Sn2Wpc
  • 25
  • 239

Tôi đã viết đúng như đáp án

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.