Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ta đã có một tai nạn trong công việc."

Dịch:He had an accident on the job.

9 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngdat
ngdat
  • 21
  • 3
  • 5

tại sao phải dùng on mà không phải in nhỉ

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 943

he had an accident in the work.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Sn2Wpc
Sn2Wpc
  • 25
  • 186

Tôi đã viết đúng như đáp án

9 tháng trước