"I like cheese."

แปลว่า:ฉันชอบเนยแข็ง

December 17, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/nachanon1

ตอบถูกแล้วทำไม่ยังผิดอยู่!!


https://www.duolingo.com/profile/Phatcharap1

ตอบว่าฉันชอบชีส 55


https://www.duolingo.com/profile/PhetladaJa

ตอบถุกเเล้วผิดตรงไหน??


https://www.duolingo.com/profile/Warit13

ฉันชอบชีสสสสสสสส


https://www.duolingo.com/profile/Maki465714

เดี๋ยวก็ ชีส เดี๋ยวก็เนยแข็ง55

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย