"I like cheese."

แปลว่า:ฉันชอบเนยแข็ง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/nachanon1

ตอบถูกแล้วทำไม่ยังผิดอยู่!!

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Phatcharap1

ตอบว่าฉันชอบชีส 55

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PhetladaJa

ตอบถุกเเล้วผิดตรงไหน??

11 เดือนที่ผ่านมา 11 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Warit13

ฉันชอบชีสสสสสสสส

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Maki465714

เดี๋ยวก็ ชีส เดี๋ยวก็เนยแข็ง55

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย